Bij vanzwietenschildersbedrijf maken we gebuik van cookies om de website goed te laten functioneren. Wil je meer weten over cookies lees dan ons 'Cookiebeleid'.

Privacyverklaring


Privacy statement van Zwieten schildersbedrijf

Van Zwieten schildersbedrijf is gevestigd op de Kometensingel 51 1033 BB, Amsterdam.

Van Zwieten schildersbedrijf hecht groot belang aan het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van de website. Dit privacy statement informeert gebruikers over de wijze waarop Van Zwieten schildersbedrijf hun persoonsgegevens beschermt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens van gebruikers die op de Website gegevens achterlaten zoals naam, adres en andere contactgegevens welke Van Zwieten schildersbedrijf in staat stellen om een offerte voor het door de gebruiker gewenste (binnen) schilderwerk op te stellen.

Beveiliging persoonsgegevens
Van Zwieten schildersbedrijf neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Van Zwieten schildersbedrijf zal zorgvuldig met de persoonsgegevens van gebruikers omgaan. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld, meer in het bijzonder de schilders die het schilderwerk uitvoeren, om het mogelijk te maken het desbetreffende schilderwerk uit te voeren. Van Zwieten schildersbedrijf draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Van Zwieten schildersbedrijf heeft met deze derden een overeenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij de persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Van Zwieten schildersbedrijf. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

Rechten van betrokkenen
Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Indien de gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet terzake dienend zijn dan wel anderszins in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dan kan de gebruiker op ieder moment en kosteloos een verzoek bij Van Zwieten schildersbedrijf indienen om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

Bewaartermijnen
Van Zwieten schildersbedrijf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Wijziging van dit privacy statement
Wijziging van dit privacy statement wordt bekend gemaakt op de website van Van Zwieten schildersbedrijf.

Contact
Indien u vragen heeft, uw persoonsgegevens wilt inzien, een verzoek tot correctie wil indienen, dan wel een klacht wilt indienen, dan kunt u een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Projecten
We hebben in de loop der jaren al verschillende projecten afgerond.
Op onze projecten pagina geven we u daar graag een impressie van.

Interesse gewekt?
U kunt dan vrijblijvend een offerte bij ons opvragen door op onderstaande knop te drukken

(Al onze offertes zijn kosteloos en vrijblijvend!)

 

Heeft u advies nodig?

Kunt u ook contact met ons opnemen op 06 28069286 / 06 43028733 of u kunt ook uw vragen mailen aan: vanzwietenschildersbedrijf@gmail.com. 
Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.